Wat zijn chromosomen?

Publié le 13-02-2017

Chromosomen zijn te vinden in de celkern (eukaryoten) van organismen. Bij de meeste organsimen komen de chromosomen paarsgewijs voor. Elke cel bevat een complete set van chromosomen (de diploïde vorm) hetgeen verwijst naar het feit dat het twee kopieën van een gen bevat (behalve bij geslachtscellen).  

RSS   Archives

Recherche